66523231 - 021
info@motorchi.com

بورس مجازی صنعت ایران - اخبار بازار صنعت و کسب و کار

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک

مرداد 03 1396 اخبار اقتصادی
خدمات مربوط به صنایع کوچک شامل صنوف تولیدی می شود مدی...
خروج ار رکود تا 1402

خروج ار رکود تا 1402

مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور گفت: هف...

درباره ما

وب سایت موتور چی  یک بازار مجازی پیشرفته جهت ارتباط بهتر بین عرضه کنندگان و مصرف کنندگان کالاهای و خدمات صنعتی در سطح کشور می باشد تا از این طریق بستری مناسب جهت تامین نیازمندیهای جامعه صنعت و بهبود بازار کسب و کار فراهم گردد