66523231 - 021
info@motorchi.com

دانلودها

 

ردیف موضوع تاریخ انتشار فایل دانلودی
1 آموزش اول 1396/01/17
2 آموزش دوم 1396/01/17
3 آموزش سوم 1396/01/17

درباره ما

وب سایت موتور چی  یک بازار مجازی پیشرفته جهت ارتباط بهتر بین عرضه کنندگان و مصرف کنندگان کالاهای و خدمات صنعتی در سطح کشور می باشد تا از این طریق بستری مناسب جهت تامین نیازمندیهای جامعه صنعت و بهبود بازار کسب و کار فراهم گردد